8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Pham Huong - Chuyen Vien Tu Van Thue Can Ho Golden Westlake

Phạm Hương

Chuyên Viên Tư Vấn tại Công Ty CP BDS Alpha Housing

TIẾP XÚC Phạm Hương

Sắp xếp theo:
$1,500/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

Phạm Hương

2 năm trước

$1,500/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

2 năm trước

$4,000/Tháng
$4,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 700

Penthouse

2 năm trước

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 179

Căn Hộ

2 năm trước

$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 147

Căn Hộ

Phạm Hương

2 năm trước

$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 147

Căn Hộ

2 năm trước

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

Phạm Hương

2 năm trước

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

2 năm trước

$850/Tháng
$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

2 năm trước

$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

Phạm Hương

2 năm trước

$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

2 năm trước

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ

2 năm trước

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

Phạm Hương

2 năm trước

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

2 năm trước

$1,900/Tháng
$1,900/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ

2 năm trước