8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,500/Tháng
$1,500/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$4,000/Tháng
$4,000/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 4m2: 700

Penthouse

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 179

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 147

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$850/Tháng
$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$850/Tháng
$850/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ