8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 118

Căn Hộ

$1,900/Tháng
$1,900/Tháng

Giường: 4Phòng tắm: 3m2: 225

Căn Hộ

$2,000/Tháng
$2,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 192

Căn Hộ

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$950/Tháng
$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,100/Tháng
$1,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,050/Tháng
$1,050/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$950/Tháng
$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 111

Căn Hộ