8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

4 tháng trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,050/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$1,050/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

4 tháng trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 111

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 111

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,200/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$1,200/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 113

Căn Hộ

Phạm Hương

4 tháng trước

$1,100/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 113

Căn Hộ

4 tháng trước