8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

Phạm Hương

2 tuần trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

2 tuần trước

$700/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

alphahousing

2 tuần trước

$700/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 84

Căn Hộ

2 tuần trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

2 tuần trước

$950/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

2 tuần trước