8 sáng tới 6 chiều

Tất cả các ngày

162A Hoàng Hoa Thám

151 Thụy Khuê

0934 363 998

[email protected]

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Pham Huong - Chuyen Vien Tu Van Thue Can Ho Golden Westlake

Phạm Hương

Chuyên Viên Tư Vấn tại Công Ty CP BDS Alpha Housing

TIẾP XÚC Phạm Hương

Sắp xếp theo:
$1,070/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$1,070/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 150

Căn Hộ

$800/Tháng
$800/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$900/tháng
$900/tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 115

Căn Hộ

$870/tháng
$870/tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 128

Căn Hộ

$1,000/Tháng
$1,000/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 128

Căn Hộ

$1,800/Tháng
$1,800/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 192

Căn Hộ

$650/Tháng
$650/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 68

Căn Hộ

$700/Tháng
$700/Tháng

Giường: 1Bồn tắm: 1m2: 68

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 126

Căn Hộ

$950/Tháng

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 126

Căn Hộ

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ

$900/Tháng

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 117

Căn Hộ